top of page

Osteopathie


Pieter Van Ingelgom DO

 
Door grote drukte loopt de wachttijd op. Om deze niet verder te laten verlengen geldt voor onbepaalde duur een patiëntenstop. Patiënten die nog niet gekend zijn in de praktijk zullen dus (met pijn in het hart) geweigerd worden.
Uitzondering hierop zijn zuigelingen. Ouders van baby's met klachten nemen hiervoor best telefonisch contact op.

Dank voor uw begrip.
Pieter

 
Welkom
Over

{   OVER OSTEOPATHIE   }

Osteopathie kent een holistische werkwijze: het lichaam wordt als een geheel bekeken. Bij elke klacht zoekt de osteopaat de onderliggende oorzaak. Deze kan gevonden worden in het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten,...), in de beweeglijkheid van de organen of van de schedel en de hersenvliezen. In vele gevallen is er een samenloop van oorzaken en zal er op verschillende gebieden behandeld worden. Elk lichaam heeft een mechanisme van autocorrectie, het wil zichzelf als het ware herstellen. Klachten zijn een teken dat deze autocorrectie niet langer kan gebeuren. Door de behandeling brengt de osteopaat het lichaam terug in staat om het 'zelfherstel' te laten hervatten.

Ongeacht het soort of de locatie van de klacht wordt de patiënt steeds op een zelfde manier onderzocht. Zo verkrijgt de osteopaat een totaalbeeld van het lichaam en kan er bepaald worden welke gebieden relevant zijn voor de klacht(en). Het gebeurt vaak dat de behandeling op een andere plaats dan de klachtenzone dient te beginnen.

 

Met o.a. deze klachten kan je terecht bij je osteopaat:

 

nekpijn - rugpijn - hoofdpijn - duizeligheid - buikpijn - zuurbranden - klachten t.h.v. kaakgewricht - pijnlijke maandstonden - verteringsklachten - hernia - chronische sinusitis - infertiliteit - restless legs - vermoeidheid - spierkrampen - tenniselleboog    ...
                                                             
                               ... of preventief!

Ook de (aller)kleinsten kunnen terecht voor osteopathie, meerbepaald om
onderstaande redenen:

  • overmatig huilen, onrust

  • problemen om (door) te slapen

  • problemen bij de voeding (moeilijk zuigen en/of slikken, veel teruggeven,…)

  • buikkrampjes, constipatie

  • reflux

  • vaak oorontstekingen

  • voorkeurshouding met eventueel afgeplat hoofdje

  • problemen bij het zitten, sluipen, kruipen, staan, stappen,…

Al deze problemen kunnen (onder andere) veroorzaakt worden door het geboorteproces. Dat is - zowel bij een natuurlijke bevalling als bij een keizersnede - een erg invloedrijke (soms traumatische) gebeurtenis voor de boorling. Afhankelijk van de grootte van het bekken van de mama, de duur van de bevalling, gebruik van allerlei verloskundige hulpmiddelen en eventuele verwikkelingen kan dit mogelijk leiden tot allerlei spanningen aan voornamelijk het hoofdje en nekje. Ook een vroegtijdige indaling van het kindje in de baarmoeder (en dus een langdurige gewrongen positie van het kind in het bekken van de moeder) kan hiervoor zorgen. Met zachte technieken kan de osteopaat deze spanningen voelen en verminderen.
Het spijsverteringsstelsel is kort na de geboorte nog niet helemaal uitgerijpt en kan soms bron van klachten zijn. Ook hier kan osteopathie helpen om de groei te ondersteunen en eventueel voedingsadvies te verschaffen.

Dit alles is belangrijk om na te kijken en indien nodig te behandelen zodat het kindje optimaal kan ontplooien. In de meeste gevallen reageert een kind snel op een behandeling en zijn de veranderingen rap merkbaar. Het spreekt niettemin voor zich dat het ene kind meer hulp nodig zal hebben dan een ander. Wanneer geen verdere behandeling meer nodig is of wanneer andere (medische) zorgen aangewezen zijn zal de osteopaat dit aangeven.

Over het algemeen kunnen we stellen dat een osteopaat bovenstaande functionele ontwikkelingsproblemen aanpakt. Indien er medische (structurele) problemen vermoed worden wordt gecommuniceerd met de gynaecoloog, vroedvrouw, pediater, lactatiedeskundige, kinesitherapeuten gespecialiseerd in de pediatrie,… om complexere klachtenbeelden multidisciplinair te overleggen en aan te pakken.

Ook zonder klachten kan een preventieve consultatie nuttig zijn om eventuele toekomstige problemen te snel af te zijn.

Uiteraard kunnen naast de boorlingen ook grotere kinderen baat hebben van osteopathie. De jongste patiëntjes zijn enkele dagen oud, de oudsten ruim 90 jaar!


Een sessie neemt 45-60 minuten in beslag. Het honorarium bedraagt 90 euro.
J
e mutualiteit voorziet een 
terugbetaling van 10 euro per sessie, en dit voor 5 sessies per kalenderjaar (enkele mutualiteiten geven meer terugbetaling).
 

Behandeling baby

EVEN VOORSTELLEN

Pieter Van Ingelgom

OSTEOPAAT DO

Opleidingen:
 

Postgraduaat osteopathie bij kinderen (IAO 2017-2018)

Postgraduaat korte hefboom manipulaties (Centrum voor Osteopathie 2016)

Osteopathie (IAO 2010-2015)
McKenzie MDT (McKenzie Institute Benelux 2008-2009)
Postgraduaat Manuele Therapie (KUL 2009)

Licentiaat in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen (KUL 2003-2007)


 

Osteopaat
fullsizeoutput_1343
fullsizeoutput_133e
fullsizeoutput_134a
fullsizeoutput_134b
fullsizeoutput_133c
fullsizeoutput_134c
fullsizeoutput_133a
fullsizeoutput_1347

"Beweging is leven"

Maak online afspraak

CONTACT

ADRES
Langeveld 231
3220 Holsbeek

TELEFOON

0478/41 59 17

VRAGEN?

Bericht verzonden!

Contact
bottom of page